Jednovrstvé, vícevrstvé a štukované omítky


 
608 104 137 omitky-vojtek.cz

Zabýváme se zejména strojními omítkami ve Zlínském kraji. Specializujeme se také na další druhy omítek, mezi které patří např. lehčené, sádrové, sanační omítky a další. Provádíme také rekonstrukce a zateplení fasád, lité potěry i stavební činnost.

 

Omítky

Omítka je nejsvrchnější vrstvou fasády, která kromě estetické funkce plní několik dalších úloh. V prvé řadě disponuje termoizolačními vlastnostmi. To znamená, že dokáže velmi účinně udržovat stabilní teplotu v interiéru. Stejně tak se může podílet na stabilizaci vnitřní vlhkosti. Potíží u omítek je, že jsou vystaveny působení vnějších vlivů, jako jsou vítr, déšť či mráz, které je postupem času narušují, a pokud věci zajdou příliš daleko, mohou stát za statickými poruchami.

 

Jakým způsobem dochází k poškození omítek a jak mu lze předcházet?

Můžete si položit otázku, jakým způsobem poškození vlastně vzniká. Potíží není samotná voda, ale soli v ní rozpuštěné, které krystalizují ve formě tzv. solných výkvětů, jež omítku trhají. Jak tedy lze těmto potížím předcházet? Na začátek nutno zmínit, že poškození se časem projeví na všech omítkách, což ovšem neznamená, že by nebylo možné jej zmírnit a „odložit“ – vhodně zvolená a správně nanesená omítka vám může sloužit mnoho (desítek) let. K tomuto účelu byly navrženy sanační omítky, které lze aplikovat jak v exteriéru, tak i v interiérových prostorech a dokážou poradit i s velmi vysokou mírou vlhkosti i zasolení. Zároveň doporučujeme, aby omítku nanášeli zkušení profesionálové, kteří s touto prací mají dlouholeté zkušenosti. Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte a obraťte se na nás, rádi vám se vším poradíme a pomůžeme.

 

Strojní omítání

Pokud si chcete usnadnit práci a zároveň chcete dosáhnout vysoké kvality nátěru, je vhodným řešením strojní omítání, které se provádí pomocí omítačky. Díky tomuto stroji dosáhnete rovnoměrné vrstvy, což je při ručním provedení prakticky nemožné. Také se celý proces omítání velmi urychlí – dům stihnete omítnout v průběhu pár dnů. Nutno také dodat, že čím rovnoměrněji bude (strojní) omítka nanesena, tím déle se vyhnete provádění případných oprav.

 

Typy omítek

Existuje velké množství jednotlivých typů omítek. Podrobnější popis je uveden v záhlaví stránky, proto zde pouze orientačně. Velmi oblíbeným typem jsou tzv. lehčené omítky, které velmi výrazně posilují tepelně-izolační vlastnosti fasády a jejich další výhodou je vysoká paropropustnost a vydatnost nátěru. Stejnými vlastnostmi disponují rovněž sádrové omítky, které ocení hlavně lidé trpící alergiemi na prach – na sádrových omítkách dochází k minimálnímu ukládání prachových částic. Dalšími typy jsou strojní a sanační omítky, které byly zmíněny výše, proto se v krátkosti zmíníme ještě o štukovaných omítkách. Ty jsou tvořeny v zásadě dvěma vrstvami – spodní je z vápenocementové malty (případně z cementové malty, pokud je třeba zvolit vyšší pevnost podkladu) a svrchní část pak představuje jemná vápenná malta, tzv. štuk, na niž přijde malba.

 

Dalším možným kritériem rozdělení omítek je podle typu použitého pojiva. V tomto případě rozlišujeme akrylátové, silikátové, silikonové a silikon-silikátové omítky. Nejčastěji používané jsou omítky akrylátové, které jsou cenově nejdostupnější. Jejich výhodami jsou odolnost, tvrdost a vodoodpudivost, nicméně nedokážou už tak účinně regulovat vlhkost vzduchu. Opačně je tomu u silikátových omítek, které sice nedokážou natolik úspěšně odpuzovat vodu, nicméně mnohem lépe propouštějí vodní páru a regulují tak mikroklima v interiéru. Silikonové a silikon-silikátové omítky pak spojují všechny pozitivní výše zmíněné vlastnosti obou typů omítek.

 

Na kvalitě našich produktů si dáváme velmi záležet, stejně jako na všech službách, které poskytujeme. Věříme proto, že si z naší nabídky určitě vyberete a že budete maximálně spokojeni.

 

  • Strojní omítky
  • Fasády
  • Stavební činnost
  • Lité potěry