Strojní omítky

 

Strojní omítka se nanáší pomocí zařízení označovaného jako strojní omítačka. Tento způsob je na rozdíl od klasického ručního omítání jednodušší a rychlejší. Celý prostor domu stihnete omítnout během pár dnů. Další velkou výhodou je zvýšená přesnost celého procesu, díky níž dojde k vyrovnání nerovností podkladového zdiva. Hlavní funkcí omítky je především ochrana před vnějšími vlivy počasí – kvalitní omítka tak prodlouží životnost celé budovy. Je třeba počítat s tím, že omítka do sebe bude postupem času vsakovat vodu, která bude na základě kapilárních, kohezních a adhezních sil vzlínat vzhůru. V další fázi bude docházet k odpařování, kvůli čemuž vykrystalizují soli rozpuštěné ve vodě. Ty se následně usazují v omítce, a jak rostou, dochází k popraskání pórů. Čím přesnější a kvalitnější nános omítky bude, tím déle se těmto potížím vyhnete.

Typy omítek

V zásadě lze rozlišit dva hlavní typy omítek: jednovrstevné sádrové a vápenosádrové a dvouvrstevné vápenocementové. Sádrové omítky jsou zdravotně nezávadné s neutrálním pH (tedy pH = 7). Jejich velkou předností je rovněž schopnost regulovat míru vlhkosti klimatu, proto se skvěle hodí do interiéru. Sádra rychle absorbuje vodu a pomalu ji uvolňuje, proto se vlhkost stabilizuje na určité úrovni. U jednovrstevných omítek je velkou výhodou fakt, že po nanesení už není třeba provádět další povrchové úpravy, jako je například štukování. Pro zvýšení efektivity a zpřesnění procesu se proto skvěle hodí právě použití strojních omítaček.

Jak se omítání provádí dnes

V současné době se nejčastěji aplikují suché omítkové a maltové směsi. Suché směsi mají hned několik výhod: protože jsou vyráběny průmyslově v moderních výrobnách, jsou jednotlivé parametry pečlivě kontrolovány výpočetní technikou. Tímto způsobem je tedy připravována homogenní kvalitní směs, která zaručuje, že obsah jednotlivých složek je konstantní v celém objemu.