Sanační omítky

 

Sanační omítky jsou obecně porézní omítky, které se používají na vyrovnání hrubých nerovností a na omítnutí vlhkého a solí poškozeného zdiva s nízkou pevností. Zdivo se časem opotřebí, a pokud máte stěnu, která je několik let až několik desítek let vystavena působení počasí (déšť, vítr, mráz), dříve či později dojde k jejímu opotřebení, které může vést až ke statickým poruchám.

Důvody poškození zdiva

Nejčastějším důvodem, kdy dochází k poškození zdiva, je chybějící hydroizolace nebo nedostatečný odvod srážkové a vzlínající vody. O co se jedná? Voda je přítomna nejen v zemi, ale rovněž ve vzduchu v podobě vodní páry. V okamžiku, kdy ulpí na povrchu, dojde k její kondenzaci. V kapalném stavu pak obsahuje nejrůznější soli, které jsou v ní rozpuštěné a společně na základě kapilárních, adhezních a kohezních sil vzlínají vzhůru mezi jednotlivými póry. Postupně dochází k vypařování, což vede k vykrystalizování soli, a vzniká tak solný výkvět, který svým růstem narušuje zdivo. Na velmi podobném principu funguje poškození v důsledku mrazu – led má větší objem než voda (pokud uvažujeme stejnou hmotnost), proto při poklesu teploty pod bod mrazu dochází k rozpraskání omítky. Jestliže se tyto potíže neřeší, může to vést až ke statickým poruchám.

Jak funguje sanační systém?

V prvé řadě je třeba podotknout, že sanační omítkový systém sám o sobě již vzniklé problémy neřeší, nicméně dokáže jim velmi efektivně předcházet. Nejprve je třeba odstranit primární příčinu – tu dokáže nejlíp identifikovat sanační specialista. Samotný sanační systém pak napomáhá odpařování vody, a navíc je omítka uzpůsobena ukládání solí. Obsahuje velké póry o totožných velikostech, do nichž se soli mohou uložit tak, aby nedošlo k jejímu narušení. Velkou výhodou je, že sanační omítku lze nanášet na nevysušené zdivo. Poradí si i s velmi vysokým stupněm vlhkosti a zasolení zdiva a je vhodná jak pro interiér, tak i exteriér. Postupně bude docházet ke snižování vlhkosti, až se ustálí na určitém rovnovážném stupni. Některé sanační omítky mají navíc termoizolační funkci, díky níž rovněž můžete ušetřit za topení.