Lehčené omítky

 

Lehčené omítky v sobě nesou hned několik výhod oproti klasickým. Tou nejdůležitější je posílení tepelně-izolačních vlastností zdiva. Kromě toho, že omítka vytvoří jakýsi „plášť“ domu, představuje rovněž první stupeň mechanické ochrany vnitřních vrstev. Je vystavena působení větru a deště a v zimě se navíc musí potýkat s mrazem. Proto je třeba její volbu řádně promyslet.

Z čeho jsou lehčené omítky vyrobeny a jak se aplikují?

Základem lehčených omítek je dolomitické vzdušné vápno. Jedná se o směs uhličitanu hořečnato-vápenatého a oxidu vápenatého, které tvoří hlavní podíl. Dále se přidává cement, vápencový písek a organické lehčicí přísady.

Před samotnou aplikací je nutné podklad nejprve navlhčit. Samotná vrstva se nanáší v tloušťce v rozmezí 10–25 mm a v případě, že ji nanášíte na velmi savý podklad, je lepší volit použití dvou vrstev, aby nedošlo k narušení povrchu v důsledku nedostatečného přilnutí. Rovněž plocha, na niž omítku nanášíte, musí být rovná, vyzrálá a zbavená nečistot a především prachových částic.

Jaké jsou výhody a nevýhody lehčených omítek?

Lehčené omítky jsou velmi snadno zpracovatelné a mají vysokou vydatnost. Rovněž se u nich není třeba obávat objemových změn, které nastávají u některých typů omítek poté, co dojde k odpaření vody. Hodí se také pro většinu minerálních podkladů, jako jsou cihla, beton či tvárnice. Kromě již zmíněných termoizolačních vlastností rovněž pomáhají odstraňovat vlhkost, čímž snižují pravděpodobnost vzniku plísní. Nelze opomenout také jejich silnou paropropustnost, a tím i schopnost regulovat mikroklima v interiéru.

Aby byly uvedeny všechny informace, je třeba rovněž zmínit negativa. Omezení představuje teplotní rozpětí, při němž je možno pracovat během nanášení omítky. Teplota by neměla klesnout pod 5 °C a rovněž by neměla přesáhnout 26 °C. Další nevýhodou je, že na tomto typu omítky poměrně snadno ulpívají prachové částice.

Nicméně lehčené omítky je možno aplikovat jak na vnitřní, tak i na venkovní strany budov. Některé druhy jsou dokonce uzpůsobeny umístění na domech podél rušných silnic tím, že fungují jako tlumiče a omezují hluk přicházející z komunikací. Další výhodou je jejich schopnost snižovat pravděpodobnost vzniku požáru, protože obsahují retardanty (zpomalovače) hoření.