Tepelně izolační omítky

 

Tepelně izolační omítky jsou poměrně nedávnou novinkou na trhu, která s sebou přináší posílení termoizolační funkce obkladových vrstev domů. Tyto omítky jsou vylehčeny speciálními plnivy, jako jsou například polystyren nebo perlit, díky nimž dosahují lepšího součinitele tepelné vodivosti. Také je možno tento typ omítek použít jak na vnější stranu stěn, kde podstatně zvyšuje tepelnou akumulaci zdiva, tak i coby vnitřní izolaci, díky níž bude docházet k rychlejšímu vyhřátí jinak studených místností.

Složení a způsob aplikace

Tepelně izolační omítky jsou založeny na bázi cementu, doplněného o minerální pojiva, perlit a modifikující přísady. Mají vysokou pevnost a odolnost, zabraňují ulpívání prachových částeček a pronikání vody. Voda se do omítky totiž dostává nejen ze země či v podobě deště, ale rovněž ze vzduchu, kdy na stěně kondenzuje a kapilárními silami je tažena póry. Když pak dochází k jejímu odpařování, vznikají v důsledku krystalizace solné výkvěty, které narušují omítky a způsobují jejich rozpraskání. Volbu správné omítky je tedy třeba nepodceňovat.

Omítku lze po smísení s daným množstvím vody nanášet buď ručně, nebo lze využít strojní omítačky, která vám celou práci velmi usnadní a urychlí. Navíc s ní dosáhnete rovnoměrnějšího rozložení nanášené vrstvy. Naopak výhodou ručního nanášení je možnost vyrovnat případné nerovnosti základního povrchu. Čerstvě nanesená vrstva se následně stahuje tak, aby v ní nezůstávaly póry se vzduchem. Pro tento účel je nejlepší využít zubovou lať. Až omítka ztvrdne, je možné její povrch upravit dřevěným hladítkem a zároveň je třeba mít na paměti, že doporučovaná tloušťka vrstvy je maximálně 4 cm. Při nanesení vrstvy s větší mohutností by mohlo docházet k jejímu odlupování. Rovněž je třeba pohlídat si podmínky, při nichž se pracuje – teplota by měla být v rozmezí 5–26 °C a na stěnu, na níž pracujeme, by nemělo svítit přímé slunce.

Proč použít tepelně izolační omítky?

Tepelně izolační omítky je možno aplikovat na všechny druhy zdicích materiálů. Rovněž se hodí na místa, na něž jsou kladeny vyšší požadavky co se objemových změn a změn způsobených rozdílnými teplotami týče. U klasických omítek by totiž v těchto případech mohlo docházet k tvorbě trhlin. Navíc jsou tyto omítky propustné pro vodní páry, takže se budou velmi efektivně podílet na udržování stabilního mikroklimatu v místnostech.