Fasádní omítka k ochraně domu před povětrnostními vlivy

 

Fasádní omítka má nejen estetickou funkci, ale rovněž se podílí na mechanické ochraně před vnějšími vlivy, jako jsou déšť, slunce či vítr. Jinými slovy, kromě toho, že hezky vypadá, pomáhá v domě udržovat stabilní klima, dokáže předcházet vzniku plísní a některé typy mají dokonce termoizolační funkce. Jednotlivé fasády se od sebe odlišují především v druhu pojiva, které odpovídá za jejich specifické vlastnosti. V zásadě lze rozlišit tři, respektive čtyři hlavní typy fasádních omítek: akrylátové, silikátové, silikonové a přechod mezi dvěma posledními – silikon-silikátové.

Akrylátové a silikátové omítky

Akrylátové omítky obsahují pojivo z umělé pryskyřice. Jedná se především o deriváty kyseliny akrylové (kyselina propenová), které omítce propůjčují hned několik výhodných vlastností. V prvé řadě je to jejich tvrdost, odolnost a vodoodpudivost. Pro zákazníky je rovněž velmi atraktivní cena, proto lze tvrdit, že tyto omítky jsou nejčastěji žádané. Na druhé straně ale je třeba zvážit fakt, že vodoodpudivost s sebou nese i sníženou až prakticky nulovou schopnost propouštět vodní páry. Z tohoto důvodu není vhodné kombinovat kontaktní zateplovací systémy s minerální vlnou s akrylátovým typem fasádní omítky, protože dochází k potlačení primární funkce minerální vlny, a sice udržovat stabilní vlhkost vzduchu díky propustnosti pro plyny. Je tedy třeba rozmyslet si, jestli jsou prostory, kam chcete tento typ omítky umístit, dostatečně větrané, aby nedošlo k rozvoji plísní.

Pokud však toto není problémem, je nejvhodnějším termoizolačním systémem polystyren, kdy se obě vrstvy budou skvěle doplňovat. Silikátové omítky jsou tvořeny pojivem na bázi draselného vodního skla, což je v základním stavu čirá viskózní kapalina neomezeně mísitelná s vodou. Krom toho, že se používá coby přísada do fasád, lze ji využít také jako náplně do alkalických akumulátorů nebo jako pojivo v žáruvzdorných vyzdívkách. Nevýhodou této omítky je kromě vyšší ceny ve srovnání s akrylátovou také fakt, že omítka je méně pružná a vodopropustná. Na druhou stranu se jedná o velmi efektivní paropropustný systém, který lze kombinovat se všemi typy zateplovacích systémů. Další nespornou výhodou je zvýšené pH pojiva, díky němuž se omítka stává odolnou vůči plísním a mechům.

Silikonové a silikon-silikátové omítky

Silikonové omítky by se daly zařadit do samostatné kategorie, protože spojují nejlepší vlastnosti dvou předchozích a současně postrádají jejich hlavní nedostatky. To znamená, že jsou pružné, voděodolné i paropropustné a netrpí na ukládání prachu a rychlé zašpinění. Bohužel tomu bude odpovídat i cena, která je vyšší než u akrylátových a silikátových omítek.

Posledním typem jsou pak silikon-silikátové omítky, které se do povědomí lidí dostaly až v posledních několika letech. Jedná se o silikátovou omítku s přídavkem silikonu, která rovněž velmi dobře odolává prachu a je cenově dostupnější než omítka silikonová.