Kvalitní sanace vlhkých omítek Uherské Hradiště

 

Omítka tvoří ochrannou vrstvu stěny před působením vnějších vlivů. Pokud se týče venkovní části, jsou největšími problémy déšť, vítr a mráz, pokud jde o vnitřní vrstvu, jedná se především o vlhkost (hlavně pokud jsou v budově plastová okna), případně plísně a houby. Na začátek je nutno dodat, že k poškození omítky dojde v každém případě, což ale neznamená, že kvalitní vrstva by nemohla životnost výrazně prodloužit.

Proč dochází k poškození?

Na místě je jistě otázka, co vlastně stojí za poškozením omítek. Výše zmiňované vlivy způsobují poškození několika způsoby. Voda se do omítky dostane buď při dešti, nebo (což je problém hlavně u vnitřních nevětraných prostor) ze vzduchu, kde je přítomna v podobě vodní páry. Při kontaktu vodní páry se studeným povrchem dochází ke kondenzaci, voda zkapalní a může se nasáknout do omítky. Protože je omítka tvořena prakticky sítí kapilár (jakýchsi dlouhých tenkých trubiček), může voda pomocí kapilárních sil pronikat do značných výšek (podobně jako rostliny jsou schopny dostat vodu z kořenů do květů). Voda samotná strukturu nijak nenarušuje, potíže vznikají až při jejím odpařování, kdy dochází k vysrážení ve vodě rozpuštěných solí, které vytvářejí tzv. solný výkvět. Vznikající a rostoucí sraženiny pak trhají omítkové póry a omítka je ničena. Podobně je tomu s ledem. Voda o stejné hmotnosti se při různých teplotách liší svým objemem a hustotou. Led má menší hustotu než voda, proto musí zákonitě zvětšit svůj objem, což je důvodem vzniku prasklin v omítce při mrazech.

Jak lze poškození předcházet, případně jak je řešit?

Nejlepší možností je rovnou nanést sanační omítku. Tato omítka je tvořena poměrně velkými póry, které tedy dokážou odolávat roztržení v důsledku vzniku solných výkvětů. Navíc pomáhá urychlovat odpařování, takže udržuje stabilní vlhkost vzduchu. Pokud je zdivo již vlhké, není třeba jej předem nějak výrazně vysoušet a sanační vrstvu je možno nanést rovnou na něj. Tyto typy omítek jsou pak vhodné jak pro exteriéry, kde budou chránit stěny před deštěm, tak i pro interiérové prostory, kde budou udržovat danou vlhkost vzduchu, a budou tak předcházet vzniku plísní, které mohou být původcem nejrůznějších druhů onemocnění.